Ugrás a tartalomra

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Jézus a megváltó idea

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Jézus a megváltó idea

Átalakulóban vagyok én is és hozom a megértéseimet,
talán ezzel is könnyíteni tudom a te megértésedet.

Én is kereső vagyok, keresem a HITEMET.
Azt, amelyik a legőszintébben tárja fel az egyetemes szeretet igazságát.
Azt, amelyik meg tudja váltani  a személyes arroganciámat,
amivel nem akarom az isteni rendet követni.
Azt, amelyben a legfelsőbb Forrást érdekli az én személyes utam
és tud a terheimről.

Alapelv: Buddha – Jézus  – Jahve – Allah
más -más minőségek.
Nem vallásról beszélek és nem egyházról, hanem a hitről.

Kicsit rendhagyó módon most arról fogok írni, mit is jelent
nekem Pünkösd. Teszem mindezt annak a tudatában,
hogy a végtelen létezésem során sokszor váltam eltéríthetővé,
mert olyan hibáim voltak, melyekre nem láttam rá.

1. Mindenek előtt átalakulást, változást
2. Olyan  szokások elengedését, amik már érzem, hogy
idejétmúltak, megértek a változásra.
3. Észreveszem a hibáimat és kérem a Mindenhatót, hogy
segítsen megváltoztatni ezeket.
4. Lélekben közeledem Jézushoz, aki képviseli az embert,
a legközelebb áll hozzá, mert Isten meg akarta mutatni rajta keresztül, hogy félreértették őt.
Akarta, hogy lássuk, hogy nem büntet, csak szeret.
Meg akarta mutatni, mennyire szereti az embert  és tudja, milyen nehéz
bűntelennek maradni, hisz rengeteg a kísértés. Jézus mindezen átment.
5. Az aranyborjútól elvakult, az istenitől elfordult embernek meg akarta mutatni,
hogy tévúton jár.
De mivel az emberek inkább ragaszkodtak a földi javakhoz, szívükben
eltorzultak és emiatt túlzottan ragaszkodókká lettek.
Túl nagy lett volna az áldozat, hogy szembenézzenek magukkal,
így a külső világban keresték azt, akit okolhattak, hogy felforgatja, zavarja
a „biztonságukat.”
Jézus felforgatta a bebetonozott igazságaikat, melyekkel
önigazolták tetteiket. Ez sok volt, így hát kiradírozták a zavaró körülményt.
6. Jézus lehozta  a megváltást, de nem fogadták el, mert
ahhoz a szívükbe kellett volna nézniük.
S akkor meglátták volna a szándékaik torzulását.
Úgy látták, hogy túl sokat kér és nem értették, hogy miért kellene eldobniuk
azt, amijük van.
7. Jézus csak annyit kért, hogy
„Legyetek olyanok, mint a gyermekek.”
Azaz legyetek őszinték magatokhoz és lássátok meg, akarjátok
meglátni magatokban a gyengeségeket, melyeken keresztül megkísérthetőek vagytok.
Azt akarta Jézus, hogy  visszavezesse az embereket az isteni szeretet egyedüli
igazságához. Azt kérte : nézzetek magatokba, vegyétek észre az ártatlan lelket,
aki valójában vagytok. Azt kérte, nézzetek a szívetekbe. Tiszta?
De túl nagy volt a kérése. Nem akartak foglalkozni
a hibáikkal, tévedéseikkel.
Lefordítva -az egó nem akar azzal foglalkozni, hogyan felelős a maga
köré teremtett világért.
8. Sosem késő elfogadni a megváltást, az új szívet,
melyben újra éled a remény, ha újra ártatlan vagy, aki mindig is voltál.
Ha a remény ébred, a karma, s a kísértők elvesztik hatalmukat,
hisz a valódi célja a sötétségnek az, hogy ne lásd szépnek és jónak Isten teremtését,
benne magadat.
9. Az ember eleve jó! De nem ember harcol ember ellen, hanem
erők harcolnak erők ellen.
10. A kiáradás azt jelenti, hogy a megváltó szeretet folyamatosan árad
s mindenki meríthet belőle. De csak a megtisztulni vágyó szív képes befogadni
az élő vizet, mely nem más, mint a könnyeid, melyek a megtisztulni vágyó lelked
cseppjei a szemedben.

A legmélyebb tisztelettel vagyok az összes terhed felé.
Tudd, hogy minden pillanatban választasz, mert ebben szabad akaratod van.
Át kellett, hogy menj a sötéten is, hogy tudd, hogy ki akarsz lenni.
S tudj lemondani, elengedni egy hatalom -vagy birtoklásvágyat, mert
te magad döntesz úgy, hogy már nem cseréled fel a Forrást valami mással.
Az Ember tragédiájában ahogy jönnek a színek, jönnek a világi eredmények is,
melyek felváltják az egyetemes szeretetet.
Tudás, hírnév, hatalom, szerelem,vagyon, dicsőség.
Mindent a Forrás -szeretetmező teremt, mindened ajándék, bármid is van.
De ha életeken át csak a formáját láttad, az anyagban megnyilvánultat,
sokszor felcserélted a Forrást valami mással.
S akkor már csak a szemeden át látsz, s nem a szíveden át.
S ekkor távolodsz a szeretet Forrástól, aminek most is a része vagy.
Hal leszel az óceánban s kereső, pont mint én.

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn a Szentlélek kiáradását ünnepeljük.
A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás.
A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki
Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:
„ Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat,
ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
” – Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károlyi-biblia
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt,
Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben,
Krisztus születése előtt: „Új szövetséget kötök veletek…akkor majd…új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek…
Az én Lelkemet oltom belétek…”(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről: ”
Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni” (Máté 3,11) Jézus Keresztelő Jánosnál
keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra.
Ezért a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus pünkösdi ünnep
tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása,
az új törvény és az Egyház születésnapja.

Visszaugrás a navigációhoz